பென்சில்


பெரும்பாலும் பென்சில் வாங்கும்போது நடராஜ் கம்பெனியா,கேம்பிலின் கம்பெனியா என்று பார்த்து வாங்குவோம்.ஆனால் பென்சிலின் மேல்பகுதியில் எச்பி,2 எச்பி மற்றும் 2எச் என போட்டிருக்கும் .அதை அனைவரும் கவனித்து இருப்பிர்களா என தெரியவில்லை.எச் என்றால் ஹார்டு, என்றும் பி என்றால் பிளாக் என்றும் அர்த்தம்.அது பென்சிலில் உள்ள கிராஃபைட் எந்த அளவுக்கு உறுதியாக உள்ளது ,எந்த அளவுக்கு கருப்பாக எழுதும் என்பதை தெரிவிக்கும்.

2 எச்பி, மற்றும் 2 எச் போன்ற பென்சில்கள் பொறியியல் வரைபடங்கள் வரைய அதிகம் பயன்படுகின்றது.இப்போது மைக்ரோடிப் போன்ற நவீன வகை பென்சில்கள் அதிகமாக உபயோகத்தில் உள்ளன.

0 கருத்துகள்:

கருத்துரையிடுக